1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
348
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Năm 2020 quả là một năm thất bại toàn tập với tập thể NFQ. Khi mà sự hách dịch và phong trào đổ lỗi lên ngôi, cộng thêm sự bùng phát của dịch cúm corona ở Đà Nẵng. Mong NFQ may mắn hơn ở năm 2021