1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NFQ Asia (8bit Rockstars)

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
348
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev quèn )  với tư cách là: Ngồi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nhiều năm trước, cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển vào ngành công nghệ thông tin trường A, X háo hức vì biết mình sắp được học những kiến thức về lập trình, máy tính và công nghệ. X đâu biết rằng nhiều năm sau mình sẽ trở thành một chính trị gia ở công ty NFQ Asia..