1. Loa loa! Trong một chiều cuối tuần mưa tầm tã, Admin đã quá chén và chạy vào máy chủ... Kết quả là các rờ víu đã ra đi mà không một lời từ biệt!

Rờ víu về công ty NTQ Solution

Ha Noi, Ha Noi
Outsourcing
51-150
12
Đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com
  • Anonymous  mạo danh  ( Dell có chỗ đứng )  với tư cách là:
    Mức lương: Cạp đất   -  Đánh giá: Tạm bợ
    02/11/2017 09:59

    Hai từ thôi: Như loz. Hai từ thôi: Như loz. Hai từ thôi: Như loz. Hai từ thôi: Như loz. Hai từ thôi: Như loz. Hai từ thôi: Như loz. Hai từ thôi: Như loz.