1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NTQ Solution

Nam Tu Liem, Ha Noi
Outsourcing
51-150
170
  • Anonymous  mạo danh  ( Thợ code )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    1 trong mấy cty hãm lol nhất, muốn tuyển người xịn lương thấp. Tiền ít muốn hít lol thơm. Chuyên ép giá ứng viên nhé. Văn phòng thì tù túng khó thở , HR hãm lol