1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NTQ Solution

Nam Tu Liem, Ha Noi
Outsourcing
51-150
170
  • Anonymous  mạo danh  ( haha )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đã làm công ty này trước đây, chuyên có kiểu ép ở lại Over time thêm. Có một lũ cứ tự ngồi lại OT không lương. Muốn cống hiến thì ai cấm đâu, nhưng cũng ép người khác phải OT thêm làm đéo gì. Ngày thì đéo chịu làm, cứ đến chiều ở lại OT. Next.