1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NTQ Solution

Nam Tu Liem, Ha Noi
Outsourcing
51-150
170
  • Anonymous  mạo danh  ( dev cùi )  với tư cách là: đéo có chỗ đứng
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lead phỏng vấn chán, không show được kỹ thuật. Hỏi thì hỏi toàn câu linh tinh, chỉ chăm chăm tìm cơ hội để dìm ứng viên... pv lại còn dìm lương nhân viên,hãm vl.. ace mới pv cẩn thận