1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NVG Technology

District 10, Ho Chi Minh
Product
51-150
28
  • Anonymous  mạo danh  ( anonymous )  với tư cách là: candidate
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    công ty này làm ăn không chuyên nghiệp, hẹn ứng viên đi phỏng vấn, phỏng vấn xong, không báo kết quả cho người ta. khuyên các bạn đừng apply vào công ty này