1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu NVG Technology

District 10, Ho Chi Minh
Product
51-150
28
  • Anonymous  mạo danh  ( qaqaqa )  với tư cách là: qa cùi
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    dev nào nhắm mình làm ko cần quy trình, ko cần tài liệu Thuỵ Sỹ sai đâu đánh đó, leader nói phải nghe cấm cãi, chấp nhận làm trong đóng shit code từ nhiều đời để lại thì bay vô. tui đi trước