1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
324
  • Anonymous  mạo danh  ( Nga )  với tư cách là: Trong nè
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lão Thông nay lại book bài Pr bản thân à :)) Quản lý thì yếu kém mà suốt ngày nói xàm, bày đặt mở lớp 'làm việc hiệu quả' mà dell ai học :)))