1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
326
  • Anonymous  mạo danh  ( Vina )  với tư cách là: PM
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hóng biến Long PM, chú nào hóng thêm biến Vina và Tony không? ghé xuống đây anh kể cho này PM MOE bận đi chai gái cả rồi, chỉ tội mấy chú cắm đầu cày cuốc, ngon ngả mấy anh PM giành sau =]]]]