1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
326
  • Anonymous  mạo danh  ( Vina hot )  với tư cách là: Quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lang thang qua đây phỏng vấn gặp chế Vina, vô đọc review thấy phốt cặp kè Tony. tự dưng muốn nổi hứng kể phốt cặp kè công ty cũ cho quý dị đồng râm có cơ hội mở cao tầm mắt