1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Orient Software Development Corp.

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
326
  • Anonymous  mạo danh  ( Ứng viên cứng )  với tư cách là: Cao
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Quy trình phỏng vấn chuyên nghiệp. HR nhiệt tình hỗ trợ. Kết quả nhanh. Hỏi pv thiên nhiều về kinh nghiệm chúc các bác thành công