1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu PlayFury

District 5, Ho Chi Minh
Product
1-50
45
  • Anonymous  mạo danh  ( Anh tên là đẹp trai )  với tư cách là: giữa công ty
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đại khái là nhiều cty nước ngoài bên trong, vì vướng thủ tục nên đăng ký thông qua cty này. các công ty con bên trong có văn hóa khác nhau. tốt nhất là Belive nhưng phỏng vấn là rớt cmn đấy.