1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu QUOINE

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
274
  • Anonymous  mạo danh  ( Viết Hùng )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mịa giám đốc hứa tháng 6 trả nợ lương mà giờ tháng 7 méo thấy đâu. Cả. Hai vợ chồng méo cả mặt rồi.