1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu QUOINE

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
274
  • Anonymous  mạo danh  ( Bảo Bảo )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Các lãnh đạo cứ ngồi lo người khác chiếm mất quyền, mình tôi ngồi ung dung tự tại(muốn làm việc mà nhóm hết cmn việc rồi),,,thêm anh trưởng phòng thích nắm quyền mà cứ có việc gì quan trọng là nghỉ cmnm thế là tôi lại được ngồi chơi thêm..... bao giờ mới hết cảnh ngồi chơi xơi nước,...