1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu QUOINE

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
274
  • Anonymous  mạo danh  ( Hành Hiệp trượng nghĩa )  với tư cách là: Đứng cao nhưng ngồi dưới nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Anh em cố lên vượt qua cmn cái giai đoạn khó khăn này. Khó thì mới có thịt chó mà ăn. Sang năm mới tình hình sẽ khả quan hơn nhiều. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo... . . . . . . . . . . . . . . . . ... DM thịt chó say quá!