1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu QUOINE

District 1, Ho Chi Minh
Product
151-300
274
  • Anonymous  mạo danh  ( Anh Hùng xạ điêu )  với tư cách là: trùm (phụ)
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đang ngon lành vừa làm vừa chơi, thong dong tự tại tự nhiên nứt đéo đâu ra thằng mặt lờ quản lý về bắt cả mình làm việc, đéo làm thì nó khinh mà làm thì mệt vkl. 5 rưỡi gần giờ về nó còn bắt viết báo cáo xong trong ngày, dm tao lắp mô tơ của xe đua F1 vào đít viết cũng đéo kịp