1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu S3 Corporation (S3 Corp.)

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
112
  • Anonymous  mạo danh  ( fake )  với tư cách là: Dev thui
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    thời gian làm việc thì tạm được, khá thoải mái, nhưng tăng lương thi ko được chút nào. Dạo này hình như hết dự án rồi thì phải, đem resource cho thuê không. Chán.