1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu S3 Corporation (S3 Corp.)

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
151-300
112
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Có 2 vấn đề xạo Lìn cần được nói ra để anh em biết - ĐM Lão Thông bớt láo bớt xàm để anh em còn nể. Đừng tưởng có quyền có hành muốn làm đéo j thì làm - Em Linh bớt diễn ngây thơ vô tội đi nhé. xàm vãi lìn.