1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shift Asia Vietnam

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
48
  • Anonymous  mạo danh  ( ThatNghiep )  với tư cách là: SE
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hi 500 anh em it dev, Tinh hinh la minh sap interview o cty nay (shift asia), anh em nao biet ben ho interivew nhu theo nao khong share minh voi nhe, Cam on anh em chien huu it dev,