1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Shinkawa Vietnam

District 12, Ho Chi Minh
Product
1-50
114
  • Anonymous  mạo danh  ( Faker )  với tư cách là: Vỉa hè
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đầu năm chúc công ty mau phá sản để các dev co tương lai hơn. Còn manager và leader thì đi chổ khác để biết cảm giác bị hành ra sao.