1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1865
  • Anonymous  mạo danh  ( Phan Nguyên Khang )  với tư cách là: Operation Director
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mấy em làm ít mà sao than thở nhiều quá vậy? Face to face với anh, anh lắng nghe, đối thoại mọi vấn đề với các em. Ok Mấy em nghỉ rồi thì chú tâm mà làm chỗ khác, lên đây than vãn được gì đâu. Một lần nữa anh nhắc lại, ai có vấn đề gì thì vào gặp anh. Anh luôn sẵn sàng.