1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1795
  • Anonymous  mạo danh  ( Cựu Chịch )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Hôm qua có dịp chạy về tòa nhà Bluesky chơi (công ty mới của mình gần Bluesky), đứng ngoài nhìn vô toàn những gương mặt lạ (mình chỉ được đứng ngoài cửa thôi), cơ mà sao thấy chỗ trống nhiều quá. Không biết lão CGO grow công ty cái kiểu gì nữa