1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1795
  • Anonymous  mạo danh  ( Cựu Phờ Rét Sơ )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty thuộc top thảm họa, bóc lột, OT triền miên éo có tiền. Bấn quá thì vào làm tạm vài tháng rồi nhảy. Nói chung SV cứng thì né thằng này ra.