1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1795
  • Anonymous  mạo danh  ( David Pugliesi )  với tư cách là: President
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Strategic digital storytelling: "Almost 80 percent of luxury sales are influenced by online, thus the importance for luxury brands to look at their digital strategy from a different angle" https://lnkd.in/eaG3zyz #DigitalTransformation #DigitalStorytelling #Luxury