1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1881
  • Anonymous  mạo danh  ( Học trò )  với tư cách là: Học trò
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Chúc thầy Hùng 20/11 thật hạnh phúc và vui vẻ. Em có mức lương 2000$ như hiện tại cũng nhờ thầy Hùng ngày xưa ở Sutrix dạy bảo. Thầy Hùng là một người thầy vĩ đại, thầy của những người thầy. Em nghe nói Thầy hết dạy ở Sutrix rồi, lòng em buồn khó tả... Chúc thầy thành công ở ngôi trường mới nha Thầy.