1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
1826
  • Anonymous  mạo danh  ( Cựu Phờ Rét Sơ )  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty tưởng là người nước ngoài nhưng thực tế là VN nhé. Cho nên sẽ không chuyên nghiệp như mấy công ty lớn. Lương net, đóng bảo hiểm chỉ đóng cho lương cơ bản. Vẫn còn cái vụ ký cam kết làm 18 tháng cho fresher và khi được promote, nghỉ trước 18 tháng bị đền 3 tháng lương net (không phải lương cơ bản nhé, 500 anh em cẩn thận) Dự án thì hên xui nha, với lại đúng là PM Sutrix chưa đủ trình để lên plan tốt.