1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2245
  • Anonymous  mạo danh  ( Nghiêm túc )  với tư cách là: Trên Leader
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Mặc dù trãi qua đợt COVID toàn cầu, nhưng cty vẫn phát triển bình thường. Tuy cũng có những tổn thất nhất định, nhưng so với các cty khác thì mình vẫn muốn trụ lại Sutrix lâu hơn nữa. Ở các cty lớn khác, vẫn xãy ra tình trạng tổn thất nặng nề và phải cắt giảm nhân lực, hoặc giảm lương. Bản thân tôi vẫn cảm thấy còn may mắn hơn các trường hợp đó.