1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2245
  • Anonymous  mạo danh  ( Kẻ bất bình )  với tư cách là: Nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Buồn cười vãi đái, nhân lực bên ngoài thì đầy ra, mà cty cứ tuyển toàn mấy đứa thất học để rồi lên đây chửi cty. Không thix làm thì cứ mà đổi cty, xin qua chỗ khác làm, đéo gì mà cứ sủa um sùm. Nếu bản thân làm được việc thì sợ quái gì Cơ mà cty vẫn chấp nhận tuyển dụng bừa bãi, không kiểm soát tốt các trường hợp nhân cách hay nhân phẩm thì kết quả cũng sẽ như vậy hoài thôi.