1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2215
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Khá thất vọng về những người đã làm ở sutrix xong làm ở công ty khác lại đi nói xấu về công ty mình từng làm =]], phần lớn toàn là intern, fresher bị ký commit đi nói xấu. - Khi làm intern or fresher công ty người ta nhận cho vô công ty làm, có trả lương đã là ngon r, ở sutrix các bạn vô dễ dàng xong nói công ty không đào tạo, moẹ đi làm mà ngồi thụ động đòi ngkhac research xong chỉ cho thì nghỉ mẹ đi, tự research cái gì khó thì nhảy qua hỏi mấy a làm lâu ở đó chỉ, chứ ai chỉ cho từ đầu, ngồi tự làm mini project để học đi chứ, còn có vụ công ty không cho làm, đã đủ skill đâu mà đòi cho vô dự án. Mấy chú nào fresher or intern sau này lên level mới sẽ hiểu nhé chứ không phải nghỉ sutrix xong ghi trong cv 1 năm kinh nghiệm để deal lương chỗ khác rồi quay lại cắn chính nơi mình ghi trong cv đã giúp mình có dòng đó nhé. - Bên nhân sự nên chú trọng hơn nữa về mục phỏng vấn về con người, hạn chế tối đa mấy thành phần cắn lại cty mình khi qua bên khác