1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2225
  • Anonymous  mạo danh  ( Trương Thị Hồng Trâm )  với tư cách là: HR Officer
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty Sutrix Solutions – lĩnh vực phát triển phần mềm Web Apps đang tìm talent cho vị trí Business Analyst và Project Manager biết tiếng Pháp. ACE quan tâm thì liên hệ Trâm gửi JD nha >> Skype: sutrix.tram.truong