1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2225
  • Anonymous  mạo danh  ( Quỳnh Như )  với tư cách là: HR
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    [HCM][IT JOB] #ProjectManager / #BusinessAnalyst #French Hi everyone, Sutrix Solutions is looking for candidates for Project Manager/ Business Analyst (French) - upto $2,000 📝Requirement: -/-Business Analyst (French)-/- URGENT + At least 1-2 years of software development experience as Business Analyst, or equivalent experience. + Working experience in technology-related fields + Strong understanding of software development processes required particularly Agile + Excellent communication skills in French and English -/-Project Manager + At least 3 years of experience in software development and experience in full lifecycle projects management. + Experience and success with truly Scrum/Agile development teams + People management skills, project management skills, organization skills, negotiation skills, time management skills. + Background and understanding of software development + Good analytical thinking and how to determine the root cause of the issue/problem, ability to give a good estimation. + Excellent communication skills in French and English. If you have a candidates for this positions, you could introduce for me. We have a bonus for references. Please ping me through below contacts. 📧Mail: recruitment@sutrixsolutions.com 📱Skype: sutrix.nhu.ntq@sutrix.com