1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2245
  • Anonymous  mạo danh  ( Mr.Chơi )  với tư cách là: không biết
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương hơi bèo nhưng bù lại task dễ vcl đéo phải suy nghĩ gì. Có vài anh em chơi chung cũng vui. Thời gian thoải mái không ai quản. Nhưng mà đm task dễ quá làm lâu sẽ bị thoái hoá não.