1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2215
  • Anonymous  mạo danh  ( David Pugliesi )  với tư cách là: President
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    We've joined the Composable Commerce Movement! Our partner Elastic Path has reinvented the concept of the traditional vendor marketplace with the composable Commerce Hub which eliminated the risk associated with Headless Commerce, so that every brand can finally unlock the power and flexibility that comes along with it, regardless of their digital maturity or commerce experience. 👉 Visit the Composable Commerce Hub at: https://lnkd.in/dg_zWjh #digital #ecommerce #digitaltransformation #omnichannel -------------------------- 👉Contact us: Website: https://sutrixgroup.com/ Phone number: (+852) 3913 9568 Email: marketing@sutrixsolutions.com