1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Sutrix Solutions

Tan Binh, Ho Chi Minh
Outsourcing
301-500
2239
  • Anonymous  mạo danh  ( Doãn Chí Bình )  với tư cách là: Tán cô cô
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Nói sơ sơ cho ai muốn vào : Thực tế: 1. Cơ sở vật chất cùi bắp : Hai cái màn hình ko bằng người khác 1 cái. 2. Mạng thì chặn all mọi thứ có thể được : Git, youtube, download file, thậm chí mấy cái plugin trong visual code cũng ko đơnload được. 3. Cái ghê thì cũng hơi cùi bắp - Ngồi đau luwng thấy bà. 4. Đem máy tính gì đi thì ko có chỗ đựng - vì bàn cùi bắp - ko có hộc đựng đồ. 5. Dự án thì tùy. 6. Lương ở đây chắc cũng bèo lắm. 7. Benefit cũng ko có gi ngon lắm . Bạn nào muốn apply thì nghĩ kĩ trước khi apply. Đỡ mât time.