1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Tâm Sự Developer

Internet
Troll
10000+
122
  • Anonymous  với tư cách là: đang tìm việc
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Đã làm qua 1 ngôn ngữ hơn 1 năm, giờ thay đổi ngôn ngữ mới đi xin thực tập thôi mà không có chỗ nào nhận, so sad