1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TECH GUYS VIỆT NAM

District 10, Ho Chi Minh
Product
1-50
73

Gởi rờ víu đồng nghĩa bạn đã chấp nhận cácĐiều khoản & Điều kiệncủa tamsudev.com

 • Anonymous  mạo danh  ( Em. Lỳ Di )  với tư cách là: Kỹ sư
  Mức lương:   -  Đánh giá: Bánh bèo
  22/09/2019 07:02Link chia sẻ

  hác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố; truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đến từng người dân, sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên toàn Thành phố; hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của Thành phố thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng

 • Anonymous  mạo danh  ( Bà. Cù Hoài Hường )  với tư cách là: bác sĩ
  Mức lương:   -  Đánh giá: Bánh bèo
  22/09/2019 06:24Link chia sẻ

  đó rơle điện tham gia tiếp xúc điện có thể bắt đầu hoặc ngắt điện đến một thiết bị. Rơle đầu tiên được sử dụng trong các mạng điện báo trước khi được phát triển để kiểm soát các thiết bị khác, chẳng hạn như khi khởi động và dừng động cơ điện công nghiệp lớn hoặc đóng mở van solenoid. Sử dụng rơ le cho mục đích kiểm soát cho phép kiểm soát hướng sự kiện, nơi các hành động có thể được kích hoạt theo trật tự nào, để đáp ứng với các sự kiện bên ngoài. Đây là linh hoạt hơn trong phản ứng của họ hơn so với đơn tự cam giờ cứng nhắc. Ví dụ phức tạp liên quan đến việc duy trì chuỗi an toàn cho các thiết bị như điều khiển cầu swing, nơi một tia khóa cần thiết để được thảnh thơi trước khi cầu có thể được di chuyển, và các tia khóa có thể không được phát hành cho đến khi cửa an

 • Anonymous  mạo danh  ( dev dạo )  với tư cách là: dev
  Mức lương: Cao   -  Đánh giá: Cũng được
  19/03/2019 16:09Link chia sẻ

  công ty startup thì phải anh em ai làm rồi cho xin chút review. Lương cao lắm hở????