1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
151
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Lương cạp đất. Không tăng lương, không có tiền dự án. Cắt hết mọi phúc lợi, tiền sinh nhật cũng bị cắt. Fresher vô ràng buộc 2 năm đền 20trieu. Toàn fresher ngu ngơ với hội người già neo đơn.