1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
151
  • Anonymous  mạo danh  ( Dev )  với tư cách là: Dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thấy công ty để lương 1500-2000$ cho Senior nên mới ứng tuyển. Công ty để lương ảo, senior cứng cứng thì không nên ứng tuyển vào, vì không bao giờ trả hơn được 1400$ đâu. Mình quyết tâm không dưới 1500$ thì thấy thái độ HR khác ngay. Hôm sau nhận email báo mình không hợp với dự án. Phí mất 2 buổi phỏng vấn lãng nhách.