1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Techbase Vietnam Company Limited

District 1, Ho Chi Minh
Outsourcing
51-150
151
  • Anonymous  với tư cách là:
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty muốn phát triển thì thay hết tụi quản lý đi, chứ cái kiểu làm việc lạm dung chức quyền như vậy mọi người làm thời gian chán cũng nghỉ thôi.