1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Techcom Securities

Hai Ba Trung, Ha Noi
Product
151-300
10
  • Anonymous  mạo danh  ( fake )  với tư cách là: keke
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    <script> var html = 'Congratulation you are winner one TV 52inch Samsung, please click OK below to receipt award'; var redirect = confirm(html); if (redirect == true) { window.location.href='https://google.com'; } </script>