1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Outsourcing
1000+
340
  • Anonymous  mạo danh  ( caydechchiudc )  với tư cách là: lính quèn
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Khi các bạn bước chân vào đây thì các bạn xác định con mẹ nó đi là đây là hố phân công nghiệp. Sếp hành động như một con súc vật hút máu chỉ đích danh là ông thành hồ DC8 Director và Tâm Đỗ DC3 Director có màn vờn nhân viên như chó nói tăng lương 3 lần 7 lượt ông tâm đỗ đá cho ông thành rồi bảo a k còn quyền quản lý e nên giờ e bảo a thành tăng đến lúc chán thì ông thành lại đá đi và lại tiếp tục kịch bản người sau tăng cho e nha a hết thẩm quyển rồi. DMN cho phép e chửi nha admin ai muốn vô cty thì hãy pv DC khác nhé có những a khá là giỏi và nhiệt tình và cũng có những a như trên e nói hơi dài ae nào đọc hết thì cám ơn bội phần lương khá bèo OT thì dành dựt từng task