1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu TMA Solutions

Phu Nhuan, Ho Chi Minh
Outsourcing
1000+
358
  • Anonymous  mạo danh  ( Tma loser 9 trieu 2 nam kn )  với tư cách là: senior dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    https://vietnambusinessinsider.vn/chay-mau-chat-xam-nghiem-trong-coteccons-thuong-khung-toi-thieu-10-thang-luong-20677.html -- ỗi quý năm 2020, Coteccons đều có trên 100 nhân viên thôi việc, đỉnh điểm quý II lên đến 206 người. Tính tổng trong năm qua đã có hơn 600 nhân viên Coteccons nghỉ việc. Theo một số thông tin thì lượng nhân sự nghỉ việc ở Coteccons sẽ còn tăng mạnh sau khi nhận thưởng tết! Thưởng tối thiểu 10 tháng mà nghỉ trước thì cũng phí quá! --- Tma loser đi làm xây dựng đi .... chứ làm cho công ty may TMA ... chừng nào đổi đời --- Poor loser -- Fro Voz with love