1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Trusting Social

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
47
  • Anonymous  mạo danh  ( Trái tim )  với tư cách là: Bên lề
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Vậy trong đó lương 2k 4k thiệt không mấy bác hay đăng chơi vậy, thấy đăng tuyển tùm lum chỗ mà. Hay tại mấy thánh fail nên lên đây bôi bác vậy?