1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Trusting Social

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
47
  • Anonymous  mạo danh  ( Người ngoài )  với tư cách là: Bạn của nhân viên
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty có 2 phe: 1 nhóm academic, dân Ph.D tiến sĩ ấy mà, luôn ngửa mặt lên trời. 1 nhóm engineers. Cả co-founders cũng là dân tiến sĩ. Không loạn cũng lạ. Anw, bác Tín HR nói chuyện cũng được nhưng hơi ngông.