1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Trusting Social

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
47
  • Anonymous  mạo danh  ( flutter developer )  với tư cách là: google
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Thấy đăng tuyển https://itviec.com/it-jobs/android-developer-trusting-social-4745 tính apply mà đọc qua comment và xem scope business của công ty là chuyên về Data Science thì có thể đây là trap để thu thập dữ liệu thực tế ở market vietnam.