1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Trusting Social

District 1, Ho Chi Minh
Product
51-150
47
  • Anonymous  mạo danh  ( N )  với tư cách là: dev
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty làm về bigdata nên collect data của dev mà. Dev trong đó thì kiến thức chưa chắc hơn ứng viên nhưng khả năng giữ ghế thì không ai bằng. Sợ mất miếng cơm ngon or để refer. Không ngờ dev với nhau mà chơi ác vậy