1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Unicorn Vietnam

Ho Chi Minh
Outsourcing
11-50
13
  • Anonymous  mạo danh  ( thành phần phản động )  với tư cách là: đứng đúng chỗ đó
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    mịa như hạch, từ hồi chuyển giao quyền cmn lực xong, mọi khoản bonus "được" "anh trai" cắt hết, OT cuối tuần đã bị giảm xuống còn 150% mà đã thế đếu nhận được cái gọi là 50% nữa. "chị gái" force người khác OT cuối tuần nhận ngày phép để cắt đi cái gọi là "bonus" 50%, nghĩa là OT cuối tuần 1 ngày nhận tiền bạn sẽ đc 150%, nhận ngày phép thì bạn chỉ nhận được đúng 1 ngày, nhưng vấn đề ở đây là bạn bị ép nhận chứ "đếch" được chọn.