1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu Unicorn Vietnam

Ho Chi Minh
Outsourcing
11-50
13
  • Anonymous  mạo danh  ( người cũ )  với tư cách là: không biết
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    đây là ý kiến cá nhân dựa trên tình hình cty cho những bạn có ý định apply vào. cty đã có 5 năm tuổi và qua 4 năm, số lượng nhân viên ~30ng. sau 3 tháng, khi giới thiệu CEO mới, số lượng hiện tại ~10ng. tất cả mọi người nghỉ đều 1 lý do. "không tin tưởng vào khả năng của anh CEO"