1. Loa loa! Admin mới thêm tính năng xem 1 rờ víu và cho lọc theo loại công ty và địa chỉ.
2. Từ hôm nay Admin sẽ show "Víu", các bạn Rờ thoả thích .
3. Các bạn Dev bớt bớt lại nha, Dev kiếm chỗ đứng nhưng không muốn đứng ở chợ cá, nên không dùng từ ở "chợ cá"!
4. Do tamsudev.com bị chặn ở một số ISP, các bạn có thể vô tamsudev.tk hoặc dùng Tor Browser hoặc VPN.

Rờ víu V-NEXT

Cau Giay, Ha Noi
Outsourcing
51-150
52
  • Anonymous  mạo danh  ( Trần Quang Long (LongTQ) 0976034336 )  với tư cách là: AI-BigData
    Mức lương:   -  Đánh giá:

    Công ty các bạn có Trần Quang Long (LongTQ) https://www.facebook.com/longj2ee .Trước thằng này làm ở Seta International, chuyên nói xấu và kích bác anh chị em đồng nghiệp. Nó còn lấy cắp ý tượng và source code của dự án công ty đang làm, đưa ra ngoài. Thằng LongTQ này, bị Seta sa thải, rồi nó quay lại cắn. Chuyên đi nói xấu Seta. Công ty các bạn hãy cẩn thận. Nó chuyên làm dự án ngoài, bằng source code của công ty.